önüm

Ok induktor

  • Okly gurşunly durnukly güýç induktor

    Okly gurşunly durnukly güýç induktor

    Okly gurşunly induktorlar, elektrik energiýasyny magnit meýdany görnüşinde saklamak we çykarmak üçin zynjyrlarda ulanylýan elektron komponentidir.Okly gurşunly induktorlar, adatça, ferrit ýa-da demir poroşok ýaly esasy materialyň töweregindäki sim ýaralaryndan ybaratdyr.Sim, adatça gysga zynjyrlaryň öňüni almak üçin izolýasiýa edilýär we silindr görnüşinde ýa-da dik görnüşde ýaralanýar.Iki gurşun rulonyň iki ujundan uzalyp gidýärzynjyr tagtasyna ýa-da başga bir komponente aňsat birikmek

  • Reňk kody induktor

    Reňk kody induktor

    Reňk halkasy induktor reaktiw enjamdyr.Induktorlar köplenç elektron zynjyrlarda ulanylýar.Demir ýadro ýa-da howa ýadrosy rulon induktor bolup durýar.Tok simiň bir böleginden geçende, simiň töwereginde belli bir elektromagnit meýdan dörediler we bu elektromagnit meýdan bu elektromagnit meýdanyndaky simlere täsir eder.Bu effekti elektromagnit induksiýa diýip atlandyrýarys.Elektromagnit induksiýany güýçlendirmek üçin adamlar köplenç izolirlenen simleri belli bir öwrüm bilen rulona öwürýärler we biz bu rulony induksion rulon diýip atlandyrýarys.Simpleönekeý kesgitlemek üçin induksion rulony adatça induktor ýa-da induktor diýilýär.