önüm

Umumy tertip induktor

 • Elektrik liniýalary üçin deşikleriň üsti bilen

  Elektrik liniýalary üçin deşikleriň üsti bilen

  Häzirki wagtda kompensasiýa edilen halka ýadrosy goşa çok, esasan wyklýuçatel re poweriminde elektrik üpjünçiligi üçin ulanylýar

  telewizorlarda, kir ýuwýan maşynlarda, elektrik üpjünçiligi, zarýad berijiler, lampalarda elektron balastlar

  Induktoryň ýöriteleşdirilen gaby bilen

 • Currentokary tokly SQ1918 Dik tekiz sim umumy induktor

  Currentokary tokly SQ1918 Dik tekiz sim umumy induktor

  SQ bogulmagynyň artykmaçlygyhas ýumşak doýma, ähmiýetsiz ýadro ýitgisi, temperaturanyň durnuklylygy we arzan bahasy ýaly has görnüklidir.Qokary Q aşaky elektromagnit päsgelçiligi üçin ajaýyp aýratynlyklar

 • SMD umumy re modeim induktory

  SMD umumy re modeim induktory

  SMD umumy re modeim induktorlarynyň dürli görnüşini we ululygyny üpjün edip bilerdik.Signalyň töwereginde ses ýüze çykan ýagdaýlarda, Ming Da-nyň umumy rejesi, signalyň bitewiligini bozmazdan päsgelçiligi arassa we täsirli basýar.Telekommunikasiýa ulgamlary, senagat enjamlary we awtoulag elektrik üpjünçiligi ýaly orta we agyr şertlerde ulanylýan önümlerimiziň giň portfeli, sesi süzmek we amaly öndürijiligi we elektrik üpjünçiligini optimizirlemek üçin niýetlenendir.Üýtgeşik materiallarymyz ýokary temperatura we güýç ýagdaýlaryna çydamly we ulgamlaryňyzy yzygiderli we ýokary tizlikde saklar.

 • Adaty tertipdäki elektrik liniýasy choke uu 10.5

  Adaty tertipdäki elektrik liniýasy choke uu 10.5

  Aşakdaky maglumatlar bilen önümi özleşdirmäge kömek edip bileris:

  1. Häzirki we induksion haýyş

  2. Iş ýygylygy we ululygy haýyşy

  UU10.5, UU9.8, UU16 öz islegiňiz üçin elýeterlidir.

 • SMT umumy re lineim çyzgysy

  SMT umumy re lineim çyzgysy

  Esasan ulanylýan SMT umumy re lineim çyzgysyUmumy tertipli ses üçin basyş, W.ith özleşdirileninduktoryň ýagdaýy,