124

Kompaniýanyň tertibi

前台

IEST GOWY INDUCTOR GROUP CO., Çäkli

Biz kim?

Iň gowy induktor topary, Huizhou Mingda Precise Electronics Co., Ltd.2006-njy ýylda esaslandyryldy customörite dürli ýörite induksion rulonlary we transformatorlary ýöriteleşen ýokary tehnologiýaly kärhana hökmünde.Guangdong welaýatynyň Huizhou şäheriniň Zhongkai ýokary tehnologiýaly ösüş zolagynda ýerleşýär.Huizhou, Sýanýan, Nanning we ş.m. önümçilik bazalary bar, her ýyl ROHS daşky gurşawy goramak talaplaryna laýyk gelýän 150 million bölek dürli induksion rulonlary öndürilýär.Esasy ýöriteleşdirilen önümlerimiz aragatnaşyk önümlerine, lukmançylyk elektronik enjamlaryna, awtoulag elektronikasyna, sport fitnes enjamlaryna, gözellik enjamlaryna we ähli sarp ediş elektronikasyna we ş.m. giňden ulanylýar.

 

Biz näme edýäris?

15 ýyllap induktorlar, umumy re modeim induktorlary, howa ýadrosy rulonlary, çip induktorlary we transformatorlar bilen meşgullanýarys.

Customöriteleşdirilen önüm öndürmekde ýöriteleşip, müşderilere önüm dizaýn talaplary bilen üpjün edip bileris, müşderilere önüm öndürijiliginiň has gowy meselelerini çözmäge we ideal öndürijilik çözgütlerini düzmäge kömek edip bileris. Bizde on ýyldan gowrak iş tejribesi bolan ökde hünärmenler bar.

Önüm materialynyň her bölegi ýokary hilli, meşhur material üpjün edijilerinden saýlanýar.

Bütin dünýäde müşderilere hünär önümlerini özleşdirmek hyzmatlary, seresap we oýlanyşykly önüm maslahat beriş hyzmatlary we satuwdan soň ýokary hilli hyzmat bermek, şeýle hem uly göwrümli we kiçi göwrümli önümçilik zerurlyklaryny kabul etmek.