önüm

Tekiz simli rulon

 • Tekiz emeli mis simli egrem-bugram howa ýadrosy

  Tekiz emeli mis simli egrem-bugram howa ýadrosy

  Aýratynlyklary:

  1.Emal kislorodsyz mis simler
  2.Haýsy rezonans ýygylygy
  3. Kiçijik temperatura koeffisiýenti
  4. Gowy durnuklylyk we güýçli päsgelçiliklere garşy ukyp
  5. peörite gabyk we lehimleme amallary
  6. Müşderiniň aýratyn aýratynlyklaryny kabul ediň

 • Helical ýara howa rulony

  Helical ýara howa rulony

  Helical ýa-da gyrasy ýara howa rulonlary, şeýle hem ýokary tok howa rulonlary diýilýär,Örän ýokary tok we ýokary temperatura bilen işlemäge ukyply.

 • Uly lits simli howa rulony

  Uly lits simli howa rulony

  “Litz” sim simsiz elektrik geçiriji ulgamda ulanylýar we ýokary ýygylykda kiçi AC garşylygy boýunça induksiýa ýyladyşy ulanylýar.Litz siminiň AC garşylygyny çaklamak, Litz siminiň dizaýny optimizasiýasy üçin möhümdir.Bukiçijik inçe kesiş görnüşinde yzygiderli üznüksiz geçiriji - we adatça uly transformatorlarda ulanylýan adaty CTC siminde ulanylýan gönüburçly geçiriji däl-de, tegelek sim ulanylýar.

 • Pancake rulony

  Pancake rulony

  Pancake rulony müşderiniň pikiriçe düzülendir'haýyşy.

  Bu rulon ajaýyp tekiz mis simli rulondan ýasalýar.